divendres, 22 de juny del 2007

Una mica d'aquí i d'allà...

LE MONDE DIPLOMATIQUE EN CATALÀ
Le Monde Diplomatique en llengua catalana, juny de 2007. Edició núm. 56:
De Blair a Sarkozy, passant per la guerra dels sis dies.

www.monde-diplomatique.cat; mon@monde-diplomatique.ad

RESUM
D’AQUÍ I D’ALLÀ
Presentat com una innovació, el projecte polític Nicolas Sarkozy transposa
estratègies ideològiques utilitzades als Estats Units pels republicans des
dels anys 80.
El Partit Socialista francès, desorientat per la supremacia de la dreta,
creu una vegada més que la seva salvació només vindrà a través de l’aliança
amb el centre.

Dels deu anys de poder del primer ministre britànic sortint, la història en
retindrà bàsicament la seva participació en el desastre iraquià i el seu
rebuig de trencar amb els seus predecessors conservadors.

Les ONG humanitàries es troben avui atrapades entre els grups armats
incontrolats, les intervencions militars dels seus països d'origen i les
relacions de força a nivell internacional. Són alguns dels obstacles als
quals s’han d’enfrontar.

Al segle XIX el «Gran joc», expressió llegendària provinent de la novel·la
«Kim» de Rudyard Kipling, designava la lluita d'influències entre les grans
potències. Avui, aquestes es barallen per posar la mà en els jaciments de
petroli i de gas de les antigues repúbliques soviètiques d'Àsia central i
del Caucas, les quals han escapat a la influència de Moscou després de l’
ensorrament de l'URSS.

El gabinet GoodWorks International, fundat per l’exalcalde d’Atlanta i
proper a Martin Luther King, Andrew Young,, afavoreix les relacions
econòmiques entre els Estats Units i el continent negre. I no dubta, amb
aquesta finalitat, a utilitzar les seves «arrels africanes» i a aliar-se amb
companyies dubtoses.

Sis estats de l'Amèrica Llatina han impulsat la creació d’un Banc del Sud i
distanciar-se del Banc Mundial, del Fons Monetari Internacional i del Banc
Interamericà de Desenvolupament.

El nou ministre japonès de justícia ha ordenat el reactivament de les
execucions capitals. Diversos presoners detinguts des de fa dècades, i en
condicions inhumanes, han estat penjats en el transcurs dels darrers mesos.

EL DOSSIER
Quan l’exèrcit israelià executa a trenc d’alba del 5 de juny l’atac contra
Egipte, ningú no podia imaginar que quaranta anys més tard continuaria
ocupant els territoris àrabs conquerits en el moment d’aquella ofensiva.
Tampoc ningú no s’imaginava que la regió cauria en la situació que ha viscut
des de llavors com a conseqüència d’una guerra tan curta. Els Estats Units,
Israel i les monarquies àrabs es felicitaven per la derrota de Nasser i del
nacionalisme àrab: de fet, aquesta va accelerar l’emergència de l’islamisme
polític i l’afirmació de la resistència palestina.

EL DEBAT
Mai com ara la recerca de noves fonts d'energia no ha estat tan urgent.
Petroli, carbó i gas contribueixen al reescalfament del planeta, sobretot
els dos primers. A més, un bon nombre d’experts estimen que les reserves de
combustibles fòssils no duraran més de quaranta o cinquanta anys. Deu anys
amunt deu avall, el problema de l'energia del futur no es resoldrà
fàcilment. Tot esperant, el preu del petroli no para de créixer... Però hi
ha solució?

ELS LLIBRES
Imperi, estratègies i conflictes.
Al voltant de cinc llibres que ofereixen un retrat de la guerra moderna,
tant en la vessant tècnica, conceptual i filosòfica.

I Danilo Kis o l’art de la mentida real.
Retrat d’un novel·lista injustament ignorat malgrat que tot sembla indicar
que va ser un dels més importants, un d’aquells escriptors tan estranys que
no va deixar que la passió per la forma exclogués la seva voluntat d’ampliar
el nostre coneixement del món.

EL SUPLEMENT
La història del Congo –incloent-hi la segona guerra mundial– revela la
fragilitat de la construcció de l'Estat però també la feblesa de
l'arrelament de la consciència nacional i democràtica.