divendres, 22 de juny del 2007

La Vergonya de FECSA-ENDESA davant les energies Renovables

Posem al seu coneixement les dificultats que hem tingut amb la companyia elèctrica Fecsa-endesa (i les seves empreses subcontractades) i les autoritats competents en la matèria (Ajuntament de Tavèrnoles, Consell Comarca d’Osona i Generalitat de Catalunya) referent a la instal•lació de plaques fotovoltaiques i el subministre elèctric.

Des de sempre, en aquesta finca hi ha hagut pujades i baixades de tensió, però mai s’havien “denunciat” ja que fins fa poc temps la finca no estava habitada de manera regular i per tant, no es podia tenir coneixement continuat de les deficiències.

L’any 2006 ens varem plantejar la possibilitat d’instal•lar una placa fotovoltaica amb l’objectiu de contribuir amb el nostre petit granet de sorra a conservar el planeta.

Un cop informats de tots els requisits i havent demanat pressupost a diverses empreses, ens varem decidir per Insoltec s.l.
Al mes de març varem acceptar el pressupost i per tant varem iniciar els tràmits (es van presentar les corresponents memòries i documentació exigida).

Al mes d’abril, concretament el 13 d’abril, ja tenim la placa instal•lada i apunt per la connexió a la xarxa elèctrica. Només faltava que la companyia Fecsa-endesa ens donés el permís. Aquest mateix dia 13 d’abril es va formalitzar l’assegurança a l’entitat asseguradora Caser.

A continuació de manera telegràfica i cronològica s’informa de tots els tràmits i incidències succeïts:

• 5 de maig 2006, resposta afirmativa per part de Fecsa-endesa de la sol•licitud de connexió a la xarxa elèctrica. I emissió per part de Fecsa-endesa de la corresponent factura d’adaptació de l’escomesa (350.01 €+ IVA)
• 30 de maig 2006, Fecsa-endesa formalitza el contracte del comptador de la placa.
• 31 de maig 2006 es va signar el qüestionari per la tramitació de la llicència per a l’activitat a l’ajuntament de Tavèrnoles.
• 1 de juny 2006, s’entrega el qüestionari a l’Ajuntament de Tavèrnoles.
• 30 de juny 2006, reclamació de la documentació pendent d’entrega a l’Ajuntament de Tavèrnoles referent a la llicència d’obertura. Alguns dels documents ja s’havien entregat en la memòria inicial.
o Documentació reclamada:
* Justificació de l’impacte visual amb l’entorn (pendent)
* Plànols de detall en planta i alçada de l’edifici i dels seus equips, aparells i connexions principals amb el seguidor (entregat)
* Esquema unificar de la instal•lació fotovoltaica (entregat)
* Posada a terra de la instal•lació fotovoltaica (entregat)
* Característiques de l’inversor i descripció dels dispositius de protecció i elements de connexió previstos (entregat)
• 4 de juliol 2006, es va signar el contracte amb Fecsa-endesa.
• 17 de juliol 2006, certificat d’instal•lació elèctrica de baixa tensió per part del Departament de treball industria i comerç i turisme de la Generalitat de Catalunya
• 19 de juliol 2006, inici de la producció i venda d’energia
• Durant tot el mes d’agost (2006) es van realitzar diverses trucades telefòniques al servei d’averies de Fecsa per tal d’informar les pujades i baixades de tensió que hi havia i reclamant una solució.
• 4 d’agost 2006 s’entrega una altra vegada tota la documentació que l’ajuntament de Tavèrnoles reclamava més la justificació de l’impacte visual amb l’entorn.
• 25 d’agost 2006, presentació al punt de servei de Fecsa-endesa de Vic, per part d’Insoltec s.l., d’una sol•licitud d’inspecció de la línia elèctrica. Prèviament la mateixa empresa Insoltec havia analitzat la xarxa i havia pogut detectar que durant un 30% del subministrament la tensió se sobrepassava els 250v i en alguns punts de la nit la tensió baixa fins a 180v.
• 13 d’octubre 2006, emissió d’un informe del tècnic del Consell Comarcal d’Osona (@@@@@@@@@@). Reclamant una certificació visada del tècnic director acreditant les instal•lacions i l’activitat compleix els requeriments legals exigibles. La posta en funcionament haurà de venir precedida d’un acte de comprovació inicial (visita d’inspecció) pel consegüent atorgament de la llicència.
• 7 de novembre 2006, presentació a l’Ajuntament de Tavèrnoles del certificat d’acreditació de les instal•lacions per part de l’enginyer @@@@@@@. I petició, per part nostra, d’una visita d’inspecció dels tècnics municipals per obtenir la llicència municipal.
• 13 de novembre 2006, emissió de la factura de la primera verificació per part de Fecsa-endesa (112.88 €).
• 22 de novembre 2006, pagament de la factura a Fecsa-endesa en concepte de la primera verificació (112.88 €).
• 13 de desembre 2006, emisió (Duplicat per error) de la factura de la primera verificació per part de Fecsa-endesa (112.88 €).
• 31 de desembre 2006, factura d’exportació d’energia a Fecsa-endesa de 203.82€.
• 2 de gener 2007, trucada telefònica a Fecsa-endesa informant de l’error de doble facturació de Fecsa-endesa. Acceptació de l’error per part del personal de Fecsa-endesa.
• 22 de gener 2007, carta de Fecsa-endesa reclamant el pagament de la factura de la primera verificació (duplicat).
• 5 de febrer 2007, segona trucada telefònica a Fecsa-endesa explicant que la factura ja es va pagar en el seu moment i la que reclamen es un duplicat. Acceptació per segona vegada per part del personal de Fecsa-endesa de l’error.
• 5 de febrer 2007, rebut de La Caixa i carta de Fecsa-endesa on s’explica que han compensat la factura que havia de pagar per la producció d’energia referent al mes de desembre 2006 ( 203.82 €) per la factura de la primera verificació(duplicat per error de 112.88 €).
• 12 de febrer 2007, trucada telefònica a Fecsa demanant una explicació de la compensació realitzada. La resposta a Fecsa és que s’enviï tota la documentació per fax per tal de comprovar el suposat error( acceptat 2 vegades).
• Durant el mes de febrer i març del 2007, s’han realitzat trucades telefòniques i enviat correus ordinaris i certificats reclamant l’ingrés del deute pendent per part de Fecsa-endesa.
• 13 de març 2007, Fecsa-endesa verifica l’error per segona vegada i informa que en breu el departament de facturació realitzarà l’ingrés al compte de 112.88 €.
• 29 de març de 2007, presentació per segona vegada al punt de servei de Fecsa-endesa de Vic, per part de Jordi Vila d’una sol•licitud d’inspecció de la línia elèctrica per la deficiencia en la tensió del subministra electric.
• 30 de març de 2007, trucada des del punt de servei de Fecsa-endesa a Vic, al punt de Manresa confirmant que es realitzarà la inspecció de la línia elèctrica.
• 4 d’abril de 2007, Fecsa-endesa ha realitzat la transferència al compte corrent de 112.88 € que havia cobrat indegudament el 5 de febrer del 2007 (2 mesos després d’haver-ho cobrat).
• 10 d’abril de 2007, trucada del tècnic que ha realitzat la inspecció de la línia confirmant que hi pot haver pujades i baixades de tensió degut a la distància fins al transformador més pròxim ( 1.8Km ) i la nova instal•lació fotovoltaica que s’ha instal•lat. Realitzarà en breu un informe tècnic sobre la situació.
• 13 d’abril de 2007, inspecció per part de la direcció general d’energia i mines. Durant aquesta inspecció s’informa de la situació al sr. @@@@@@@@, el qual ens adreça a informar per escrit al departament de treball i indústria, direcció general d’energia i mines de la Generalitat de Catalunya.
• 24 d’abril de 2007, enviament per correu ordinari del llistat d’actuacións que hem realitzat des de que varem construir la Placa solar Fotovoltaica i dels problemes que em tingut amb Fecsa-Endesa, ajuntament, generalitat i diputació.
• 8 de maig de 2007, trucada al Punt de Servei de Vic (@@@@@@@) per saber quan rebria l’informe del tecnic. No coneixedors d’aquestes dades em dirigeixen cap al tecnic de Fecsa-Endesa de Vic, el Sr. @@@@@@@@, amb el corresponent numeró de sol•licitud @@@@@@@@.
• 8 de maig de 2007, trucada a la central dels Tecnics de Fecsa-Endesa de Vic per parlar amb el Sr. @@@@@@@, sense poder contactar amb ningu. Visita en persona al centre per parlar amb el Sr. @@@@@@@@ em reben dos companys seus que deixen una nota amb les meves dades i quedem que en quant arribi em truca.
• 11 de maig de 2007, visita en persona al centre dels Tecnics de Fecsa-Endesa de Vic on m’aten el Sr. Pau Maz i aclareix per telefon amb els que varen fer la inspecció de que no m’han enviat res i que per tant tornaran a fer les verificacions dels contadors i la linea per veure que s’hi pot fer.
• 12 de maig de 2007, rebo una carta de Fecsa-Endesa (redactada el 4 de maig del 2007) referent a la sol•licitud d’inspecció de la linea que m’informa de la realització de les corresponents verificacions i un cop finalitzades em notifiquen que traslladen el meu comunicat al departament de manteniment per tal d’efectuar un estudi de la xarxa i programar uns treballs d’adequació per tal de millorar la qualitat del servei a la zona.
• 16 de maig de 2007, visita a l’ajuntament de Tavèrnoles per saber quan vindràn a fer la visita d’inspecció corresponent als tecnics municipals per tal de que així concedir la llicència municipal. La instancia presentada per a tenir accés a aquesta llicència municipal es va registrar a l’Ajuntament de Tavènoles el 7 de novembre del 2006 ( fa 6 mesos). Els tecnics d’en @@@@@@@@@@@@ m’han comentat que si fa més de quatre es considera acceptada per silencí administratiu.
• 17 de maig de 2007, trucada al 9370@@@@@@@@ dels tecnics de Manresa, parlo amb la @@@@@@ i em diu que l’informe tecnic realitzat per ells ha set entregat personalment al Tecnic de Vic ( Sr. @@@@@@@) pel Sr. @@@@@@@@ el 10 d’abril de 2007.
• 18 de maig de 2007, parlo amb la secretaria de l’Ajuntament de Tavèrnoles i em comenta que ha parlat amb el consell comarcal i properament vindran a fer la inspecció, em comenta que s’havia perdut l’expedient.
• 25 de maig de 2007, reclamació per part de la Direcció General d’Energia i Mines d’un resum anual de la producció elèctrica en règim especial del 2006. Carta amb registre num. : @@@@@@ en data 3 de maig de 2007. Requereix la presentació en 10 dies habils, tot i que en fa més de 20 que ha estat registrada a mi m’arriba certificada el 25 de maig de 2007.
• 25 de maig de 2007, trucada al 934@@@@@@@ i parlo amb la Sra. @@@@@@@ que em comenta que no faci cas del termini de presentació que s’ha endarrerit i per tant no s’ajusta a la realitat.
• 28 de maig de 2007, visita als Tècnics de Fecsa-Endesa de Vic on m’aten el Sr. @@@@@@@@ i li ensenyo la carta que m’han fet arribar els de Manresa referent a l’inspecció. Em diu que ja ho tenen fet, m’ensenya el plànol i resulta que no fa referència al nostre problema sinó al d’un altre veí de Folgueroles. Em demana disculpes i fa una fotocopia del document i d’una factura del comptador de Can Pillet i em comenta que s’ho mirarà.
• 28 de maig de 2007, enviament d’una carta ordinaria a la Direcció General d’Energia i Mines d’un resum anual de la producció elèctrica en règim especial del 2006 de l’explotació amb Nº Ripre: @@@@@.
• 29 de maig de 2007, trucada al nº. 934@@@@@@@ de la Direcció General d’Energia i Mines i parlo amb el Sr. @@@@@@@@@@@ en referència a la reclamació que vaig enviar el 24 d’abril de 2007. Em comenta que està entrada i s’ha posat en coneixement de Fecsa-Endesa i en 10 dies em diran alguna cosa. El numero d’expedient es : @@@/2007.
·13 de juny de 2007, carta certificada del departament d'Economia i Finances on em fan constar el numero d'expedient i que estan tramitant la meva queixa a l'empresa subministradora.
·13 de juny de 2007, visita al Tècnic de Fecsa-endesa de Vic, Sr. @@@@@@@ on em comunica que el meu expedient ha estat arxivat i passa a ser competència de noves connexions. Després de parlar amb el seu cap em comenta que han decidit canviar 600m de cablejat i possiblement els pals que el suporten per tal de donar-nos un servei correcte abans de l'agost del 2007.
·14 de juny de 2007, visita d'inspecció (acta de comprovació)per part del Tècnic del Consell Comarcal per atorgar la llicencia inicial. Ha estat efectuada pel Sr. @@@@@@@@ i el resultat ha estat favorable amb dues incidencies:
*Indicar amb un retol on està ubicat l'extintor
*Instal·lar un llum d'emergència

1. El pagament (del duplicat de la factura de la primera verificació) per part de Fecsa-endesa s’ha efectuat dos mesos després de la seva compensació i quatre després de la primera trucada en que varen comunicar-me que reconeixien l’error i que el solucionarien en breu.
2. La visita d’inspecció corresponent dels tècnics municipals de Tavèrnoles encara resta per fer. Per tant, no s’ha realitzat l’atorgament de la llicència ( o a nosaltres no se’ns n’ha informat).
3. Les pujades i baixades de tensió persisteixen, estem a l’espera de la solució que el tecnic de la inspecció de la línia elèctrica efectuada a primers del més d’abril del 2007 cregui necessària efectuar.
4. A causa del deficient subministrament elèctric que rebem no podem exportar regularment tota l’energia que produeixen les plaques fotovoltaiques instal•lades.

Conclusions:

1. Estem tenint una experiència en energies renovables que ens fa dubtar de que realment algú li interessi el famós canvi climàtic ( del qual tothom se n’omple la boca darrerament) i pel qual nosaltres ens varem decidir a fer aquesta inversió (no perquè sigui un negoci brillant precisament).
2. Ens ha sorprès el silenci que hem rebut de l’administració i de l’empresa energètica ja que difereixen molt de la seva publicitat en energies renovables en tots els mitjans i de les seves pròpies inversions.

No hi ha vergonya.

2 comentaris:

Carles Banús i Puigivila ha dit...

Realment és una vergonya com gràcies a la deixadesa de l'Administració s'arriben a endarrerir segons quines coses. El problema és que encara no han entès qui està al servei de qui.

Per cert, bona idea la del blog... hi passaré sovint.

Anònim ha dit...

Bon dia, és molt freqüent que et trobis amb aquest tipus de problemes quan tramites permissos i llicències, nosaltres ens dediquem a aquestes tasques, som una oficina tècnica d'enginyeria, i ho patim i de retruc els nostres clients. de vegades les llicències tarden anys a donarte-les i les visites finals de comprovació et poden tardar un any o senzillament no fer-les, i no tens l'acta de comprovació, per molt que et diguin que tens la llicència. Realment de vergonya.

Ben cordialment

Ricard Olivella, Barcelona