dilluns, 25 de juny del 2007

Correus electronics per donar a coneixer les vostres queixes :

Aquí teniu una relació dels mails que us poden servir per adreçar-vos als mitjans de comunicació i organismes que us poden donar suport amb els vostres problemes amb productes, empreses, administració, etc...

Proporcionat per en Fede, Gracies!

Agència catalana del consum : consum@consumcat.net

Mitjans de Comunicació:

El Periodico : cartalector@elperiodico.com
La Vanguardia : cartas@lavanguardia.es
El pais : redaccion@elpais.com
Triangle : redaccio@revistaeltriangle.com
El 9 nou : jespuny@vic.el9nou.com
L'Avui : opinio@avui.cat
Ona Catalana : onacatalana@onacatalana.com
TV3 : tncatalunya@tvcatalunya.com

Agrupacions de Defensa del Medi Ambient:

Grup Defensa Ter : denuncia@gdter.org
Ecologistes en Acció : ecologistesenaccio.cat@pangea.org
GEPEC : acalduch@gepec.org
Presidenta greenpeace catalunya : armartinez@es.greenpeace.org
MAT no : noalamat_premsa@yahoo.es

Institucions:

Institut Estudis Catalans :ichn@iec.cat
Xarxa Custodia del Territori : jpietx@custodiaterritori.org
Òmnium Cultural : osona@omnium.cat

divendres, 22 de juny del 2007

La Vergonya de FECSA-ENDESA davant les energies Renovables

Posem al seu coneixement les dificultats que hem tingut amb la companyia elèctrica Fecsa-endesa (i les seves empreses subcontractades) i les autoritats competents en la matèria (Ajuntament de Tavèrnoles, Consell Comarca d’Osona i Generalitat de Catalunya) referent a la instal•lació de plaques fotovoltaiques i el subministre elèctric.

Des de sempre, en aquesta finca hi ha hagut pujades i baixades de tensió, però mai s’havien “denunciat” ja que fins fa poc temps la finca no estava habitada de manera regular i per tant, no es podia tenir coneixement continuat de les deficiències.

L’any 2006 ens varem plantejar la possibilitat d’instal•lar una placa fotovoltaica amb l’objectiu de contribuir amb el nostre petit granet de sorra a conservar el planeta.

Un cop informats de tots els requisits i havent demanat pressupost a diverses empreses, ens varem decidir per Insoltec s.l.
Al mes de març varem acceptar el pressupost i per tant varem iniciar els tràmits (es van presentar les corresponents memòries i documentació exigida).

Al mes d’abril, concretament el 13 d’abril, ja tenim la placa instal•lada i apunt per la connexió a la xarxa elèctrica. Només faltava que la companyia Fecsa-endesa ens donés el permís. Aquest mateix dia 13 d’abril es va formalitzar l’assegurança a l’entitat asseguradora Caser.

A continuació de manera telegràfica i cronològica s’informa de tots els tràmits i incidències succeïts:

• 5 de maig 2006, resposta afirmativa per part de Fecsa-endesa de la sol•licitud de connexió a la xarxa elèctrica. I emissió per part de Fecsa-endesa de la corresponent factura d’adaptació de l’escomesa (350.01 €+ IVA)
• 30 de maig 2006, Fecsa-endesa formalitza el contracte del comptador de la placa.
• 31 de maig 2006 es va signar el qüestionari per la tramitació de la llicència per a l’activitat a l’ajuntament de Tavèrnoles.
• 1 de juny 2006, s’entrega el qüestionari a l’Ajuntament de Tavèrnoles.
• 30 de juny 2006, reclamació de la documentació pendent d’entrega a l’Ajuntament de Tavèrnoles referent a la llicència d’obertura. Alguns dels documents ja s’havien entregat en la memòria inicial.
o Documentació reclamada:
* Justificació de l’impacte visual amb l’entorn (pendent)
* Plànols de detall en planta i alçada de l’edifici i dels seus equips, aparells i connexions principals amb el seguidor (entregat)
* Esquema unificar de la instal•lació fotovoltaica (entregat)
* Posada a terra de la instal•lació fotovoltaica (entregat)
* Característiques de l’inversor i descripció dels dispositius de protecció i elements de connexió previstos (entregat)
• 4 de juliol 2006, es va signar el contracte amb Fecsa-endesa.
• 17 de juliol 2006, certificat d’instal•lació elèctrica de baixa tensió per part del Departament de treball industria i comerç i turisme de la Generalitat de Catalunya
• 19 de juliol 2006, inici de la producció i venda d’energia
• Durant tot el mes d’agost (2006) es van realitzar diverses trucades telefòniques al servei d’averies de Fecsa per tal d’informar les pujades i baixades de tensió que hi havia i reclamant una solució.
• 4 d’agost 2006 s’entrega una altra vegada tota la documentació que l’ajuntament de Tavèrnoles reclamava més la justificació de l’impacte visual amb l’entorn.
• 25 d’agost 2006, presentació al punt de servei de Fecsa-endesa de Vic, per part d’Insoltec s.l., d’una sol•licitud d’inspecció de la línia elèctrica. Prèviament la mateixa empresa Insoltec havia analitzat la xarxa i havia pogut detectar que durant un 30% del subministrament la tensió se sobrepassava els 250v i en alguns punts de la nit la tensió baixa fins a 180v.
• 13 d’octubre 2006, emissió d’un informe del tècnic del Consell Comarcal d’Osona (@@@@@@@@@@). Reclamant una certificació visada del tècnic director acreditant les instal•lacions i l’activitat compleix els requeriments legals exigibles. La posta en funcionament haurà de venir precedida d’un acte de comprovació inicial (visita d’inspecció) pel consegüent atorgament de la llicència.
• 7 de novembre 2006, presentació a l’Ajuntament de Tavèrnoles del certificat d’acreditació de les instal•lacions per part de l’enginyer @@@@@@@. I petició, per part nostra, d’una visita d’inspecció dels tècnics municipals per obtenir la llicència municipal.
• 13 de novembre 2006, emissió de la factura de la primera verificació per part de Fecsa-endesa (112.88 €).
• 22 de novembre 2006, pagament de la factura a Fecsa-endesa en concepte de la primera verificació (112.88 €).
• 13 de desembre 2006, emisió (Duplicat per error) de la factura de la primera verificació per part de Fecsa-endesa (112.88 €).
• 31 de desembre 2006, factura d’exportació d’energia a Fecsa-endesa de 203.82€.
• 2 de gener 2007, trucada telefònica a Fecsa-endesa informant de l’error de doble facturació de Fecsa-endesa. Acceptació de l’error per part del personal de Fecsa-endesa.
• 22 de gener 2007, carta de Fecsa-endesa reclamant el pagament de la factura de la primera verificació (duplicat).
• 5 de febrer 2007, segona trucada telefònica a Fecsa-endesa explicant que la factura ja es va pagar en el seu moment i la que reclamen es un duplicat. Acceptació per segona vegada per part del personal de Fecsa-endesa de l’error.
• 5 de febrer 2007, rebut de La Caixa i carta de Fecsa-endesa on s’explica que han compensat la factura que havia de pagar per la producció d’energia referent al mes de desembre 2006 ( 203.82 €) per la factura de la primera verificació(duplicat per error de 112.88 €).
• 12 de febrer 2007, trucada telefònica a Fecsa demanant una explicació de la compensació realitzada. La resposta a Fecsa és que s’enviï tota la documentació per fax per tal de comprovar el suposat error( acceptat 2 vegades).
• Durant el mes de febrer i març del 2007, s’han realitzat trucades telefòniques i enviat correus ordinaris i certificats reclamant l’ingrés del deute pendent per part de Fecsa-endesa.
• 13 de març 2007, Fecsa-endesa verifica l’error per segona vegada i informa que en breu el departament de facturació realitzarà l’ingrés al compte de 112.88 €.
• 29 de març de 2007, presentació per segona vegada al punt de servei de Fecsa-endesa de Vic, per part de Jordi Vila d’una sol•licitud d’inspecció de la línia elèctrica per la deficiencia en la tensió del subministra electric.
• 30 de març de 2007, trucada des del punt de servei de Fecsa-endesa a Vic, al punt de Manresa confirmant que es realitzarà la inspecció de la línia elèctrica.
• 4 d’abril de 2007, Fecsa-endesa ha realitzat la transferència al compte corrent de 112.88 € que havia cobrat indegudament el 5 de febrer del 2007 (2 mesos després d’haver-ho cobrat).
• 10 d’abril de 2007, trucada del tècnic que ha realitzat la inspecció de la línia confirmant que hi pot haver pujades i baixades de tensió degut a la distància fins al transformador més pròxim ( 1.8Km ) i la nova instal•lació fotovoltaica que s’ha instal•lat. Realitzarà en breu un informe tècnic sobre la situació.
• 13 d’abril de 2007, inspecció per part de la direcció general d’energia i mines. Durant aquesta inspecció s’informa de la situació al sr. @@@@@@@@, el qual ens adreça a informar per escrit al departament de treball i indústria, direcció general d’energia i mines de la Generalitat de Catalunya.
• 24 d’abril de 2007, enviament per correu ordinari del llistat d’actuacións que hem realitzat des de que varem construir la Placa solar Fotovoltaica i dels problemes que em tingut amb Fecsa-Endesa, ajuntament, generalitat i diputació.
• 8 de maig de 2007, trucada al Punt de Servei de Vic (@@@@@@@) per saber quan rebria l’informe del tecnic. No coneixedors d’aquestes dades em dirigeixen cap al tecnic de Fecsa-Endesa de Vic, el Sr. @@@@@@@@, amb el corresponent numeró de sol•licitud @@@@@@@@.
• 8 de maig de 2007, trucada a la central dels Tecnics de Fecsa-Endesa de Vic per parlar amb el Sr. @@@@@@@, sense poder contactar amb ningu. Visita en persona al centre per parlar amb el Sr. @@@@@@@@ em reben dos companys seus que deixen una nota amb les meves dades i quedem que en quant arribi em truca.
• 11 de maig de 2007, visita en persona al centre dels Tecnics de Fecsa-Endesa de Vic on m’aten el Sr. Pau Maz i aclareix per telefon amb els que varen fer la inspecció de que no m’han enviat res i que per tant tornaran a fer les verificacions dels contadors i la linea per veure que s’hi pot fer.
• 12 de maig de 2007, rebo una carta de Fecsa-Endesa (redactada el 4 de maig del 2007) referent a la sol•licitud d’inspecció de la linea que m’informa de la realització de les corresponents verificacions i un cop finalitzades em notifiquen que traslladen el meu comunicat al departament de manteniment per tal d’efectuar un estudi de la xarxa i programar uns treballs d’adequació per tal de millorar la qualitat del servei a la zona.
• 16 de maig de 2007, visita a l’ajuntament de Tavèrnoles per saber quan vindràn a fer la visita d’inspecció corresponent als tecnics municipals per tal de que així concedir la llicència municipal. La instancia presentada per a tenir accés a aquesta llicència municipal es va registrar a l’Ajuntament de Tavènoles el 7 de novembre del 2006 ( fa 6 mesos). Els tecnics d’en @@@@@@@@@@@@ m’han comentat que si fa més de quatre es considera acceptada per silencí administratiu.
• 17 de maig de 2007, trucada al 9370@@@@@@@@ dels tecnics de Manresa, parlo amb la @@@@@@ i em diu que l’informe tecnic realitzat per ells ha set entregat personalment al Tecnic de Vic ( Sr. @@@@@@@) pel Sr. @@@@@@@@ el 10 d’abril de 2007.
• 18 de maig de 2007, parlo amb la secretaria de l’Ajuntament de Tavèrnoles i em comenta que ha parlat amb el consell comarcal i properament vindran a fer la inspecció, em comenta que s’havia perdut l’expedient.
• 25 de maig de 2007, reclamació per part de la Direcció General d’Energia i Mines d’un resum anual de la producció elèctrica en règim especial del 2006. Carta amb registre num. : @@@@@@ en data 3 de maig de 2007. Requereix la presentació en 10 dies habils, tot i que en fa més de 20 que ha estat registrada a mi m’arriba certificada el 25 de maig de 2007.
• 25 de maig de 2007, trucada al 934@@@@@@@ i parlo amb la Sra. @@@@@@@ que em comenta que no faci cas del termini de presentació que s’ha endarrerit i per tant no s’ajusta a la realitat.
• 28 de maig de 2007, visita als Tècnics de Fecsa-Endesa de Vic on m’aten el Sr. @@@@@@@@ i li ensenyo la carta que m’han fet arribar els de Manresa referent a l’inspecció. Em diu que ja ho tenen fet, m’ensenya el plànol i resulta que no fa referència al nostre problema sinó al d’un altre veí de Folgueroles. Em demana disculpes i fa una fotocopia del document i d’una factura del comptador de Can Pillet i em comenta que s’ho mirarà.
• 28 de maig de 2007, enviament d’una carta ordinaria a la Direcció General d’Energia i Mines d’un resum anual de la producció elèctrica en règim especial del 2006 de l’explotació amb Nº Ripre: @@@@@.
• 29 de maig de 2007, trucada al nº. 934@@@@@@@ de la Direcció General d’Energia i Mines i parlo amb el Sr. @@@@@@@@@@@ en referència a la reclamació que vaig enviar el 24 d’abril de 2007. Em comenta que està entrada i s’ha posat en coneixement de Fecsa-Endesa i en 10 dies em diran alguna cosa. El numero d’expedient es : @@@/2007.
·13 de juny de 2007, carta certificada del departament d'Economia i Finances on em fan constar el numero d'expedient i que estan tramitant la meva queixa a l'empresa subministradora.
·13 de juny de 2007, visita al Tècnic de Fecsa-endesa de Vic, Sr. @@@@@@@ on em comunica que el meu expedient ha estat arxivat i passa a ser competència de noves connexions. Després de parlar amb el seu cap em comenta que han decidit canviar 600m de cablejat i possiblement els pals que el suporten per tal de donar-nos un servei correcte abans de l'agost del 2007.
·14 de juny de 2007, visita d'inspecció (acta de comprovació)per part del Tècnic del Consell Comarcal per atorgar la llicencia inicial. Ha estat efectuada pel Sr. @@@@@@@@ i el resultat ha estat favorable amb dues incidencies:
*Indicar amb un retol on està ubicat l'extintor
*Instal·lar un llum d'emergència

1. El pagament (del duplicat de la factura de la primera verificació) per part de Fecsa-endesa s’ha efectuat dos mesos després de la seva compensació i quatre després de la primera trucada en que varen comunicar-me que reconeixien l’error i que el solucionarien en breu.
2. La visita d’inspecció corresponent dels tècnics municipals de Tavèrnoles encara resta per fer. Per tant, no s’ha realitzat l’atorgament de la llicència ( o a nosaltres no se’ns n’ha informat).
3. Les pujades i baixades de tensió persisteixen, estem a l’espera de la solució que el tecnic de la inspecció de la línia elèctrica efectuada a primers del més d’abril del 2007 cregui necessària efectuar.
4. A causa del deficient subministrament elèctric que rebem no podem exportar regularment tota l’energia que produeixen les plaques fotovoltaiques instal•lades.

Conclusions:

1. Estem tenint una experiència en energies renovables que ens fa dubtar de que realment algú li interessi el famós canvi climàtic ( del qual tothom se n’omple la boca darrerament) i pel qual nosaltres ens varem decidir a fer aquesta inversió (no perquè sigui un negoci brillant precisament).
2. Ens ha sorprès el silenci que hem rebut de l’administració i de l’empresa energètica ja que difereixen molt de la seva publicitat en energies renovables en tots els mitjans i de les seves pròpies inversions.

No hi ha vergonya.

El Deute

EL DEUTE
L'Observatori del Finançament de Catalunya (www.ofc.cat) és una web que
dóna continuïtat a la tasca encetada per "Economistes pel No" en el
referèndum de l'Estatut de Catalunya.
L'Observatori pretén informar sobre el desplegament de l'Estatut en
matèria de finançament i analitzar el resultat obtingut en el procés de
negociació. També divulgarà les balances fiscals. En aquest sentit,
l'Observatori compta amb una primícia: l'economista Jordi Pons va fer fa
uns mesos una estimació de les balances fiscals per al 2005 a partir de
les dades de FUNCAS i ha cedit a l'Observatori la difusió d'aquestes dades.
La xifra és esfereïdora: el dèficit fiscal de Catalunya del 2005 assolia
els 19.177 milions d'euros, és a dir, 2.704€ per habitant i el 10,5% del
PIB de Catalunya. A l'Observatori difonem aquestes dades, expliquem què
diu l'Estatut en matèria de finançament i què en podem esperar, comentem
l'informe dels advocats de l'Estat.
També monitoritzem el compliment de la disposició addicional tercera de
l'Estatut sobre les inversions de l'Estat i expliquem fil per randa la
trampa que ha fet l'Estat en els pressupostos del 2007 per incomplir-la
de manera flagrant. Ara ens cal difondre aquesta eina el màxim possible.
Si podeu fer-ne difussió i donar-la a conèixer entre els vostres
coneguts aniria molt bé. Us recordem l'adreça de la web:
http://www.ofc.cat

La Sagrada Familia

LA SAGRADA FAMILIA
He tingut notícia que el govern de l'Estat Espanyol ha aprovat un
projecte que posa en greu perill el Temple Expiatori de la Sagrada
Família (i la Pedrera), l'obra mestra de l'arquitecte Antoni Gaudí, a
Barcelona. El projecte en qüestió és la construcció imminent d'un túnel
per a un tren d'alta velocitat (TAV) que passarà per sota de la façana
principal de l'edifici. Considero que tenint present:
1. La vulnerabilitat i el pes d'un edifici tan singular com aquest.
2. La naturalesa inestable del sòl sobre el que s'assenta la construcció
i elscorrents subterranis que l'atravessen.
3.Que el monument cada dia rep una mitjana de 7.000 visites diàries.
Vull fer-te arribar la meva preocupació sobre el desastre que suposaria
que hi haguessin despreniments parcials o fins i tot un esfondrament
total del temple, ja que això podria causar moltes morts i afectaria un
edifici declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. *
Volia demanar-te que tu també* omplis el formulari del web i facissentir
la teva veu als responsables del projecte i totes lesinstitucions que
poden fer alguna cosa per aturar-ho.
www.sossagradafamilia.org

Una mica d'aquí i d'allà...

LE MONDE DIPLOMATIQUE EN CATALÀ
Le Monde Diplomatique en llengua catalana, juny de 2007. Edició núm. 56:
De Blair a Sarkozy, passant per la guerra dels sis dies.

www.monde-diplomatique.cat; mon@monde-diplomatique.ad

RESUM
D’AQUÍ I D’ALLÀ
Presentat com una innovació, el projecte polític Nicolas Sarkozy transposa
estratègies ideològiques utilitzades als Estats Units pels republicans des
dels anys 80.
El Partit Socialista francès, desorientat per la supremacia de la dreta,
creu una vegada més que la seva salvació només vindrà a través de l’aliança
amb el centre.

Dels deu anys de poder del primer ministre britànic sortint, la història en
retindrà bàsicament la seva participació en el desastre iraquià i el seu
rebuig de trencar amb els seus predecessors conservadors.

Les ONG humanitàries es troben avui atrapades entre els grups armats
incontrolats, les intervencions militars dels seus països d'origen i les
relacions de força a nivell internacional. Són alguns dels obstacles als
quals s’han d’enfrontar.

Al segle XIX el «Gran joc», expressió llegendària provinent de la novel·la
«Kim» de Rudyard Kipling, designava la lluita d'influències entre les grans
potències. Avui, aquestes es barallen per posar la mà en els jaciments de
petroli i de gas de les antigues repúbliques soviètiques d'Àsia central i
del Caucas, les quals han escapat a la influència de Moscou després de l’
ensorrament de l'URSS.

El gabinet GoodWorks International, fundat per l’exalcalde d’Atlanta i
proper a Martin Luther King, Andrew Young,, afavoreix les relacions
econòmiques entre els Estats Units i el continent negre. I no dubta, amb
aquesta finalitat, a utilitzar les seves «arrels africanes» i a aliar-se amb
companyies dubtoses.

Sis estats de l'Amèrica Llatina han impulsat la creació d’un Banc del Sud i
distanciar-se del Banc Mundial, del Fons Monetari Internacional i del Banc
Interamericà de Desenvolupament.

El nou ministre japonès de justícia ha ordenat el reactivament de les
execucions capitals. Diversos presoners detinguts des de fa dècades, i en
condicions inhumanes, han estat penjats en el transcurs dels darrers mesos.

EL DOSSIER
Quan l’exèrcit israelià executa a trenc d’alba del 5 de juny l’atac contra
Egipte, ningú no podia imaginar que quaranta anys més tard continuaria
ocupant els territoris àrabs conquerits en el moment d’aquella ofensiva.
Tampoc ningú no s’imaginava que la regió cauria en la situació que ha viscut
des de llavors com a conseqüència d’una guerra tan curta. Els Estats Units,
Israel i les monarquies àrabs es felicitaven per la derrota de Nasser i del
nacionalisme àrab: de fet, aquesta va accelerar l’emergència de l’islamisme
polític i l’afirmació de la resistència palestina.

EL DEBAT
Mai com ara la recerca de noves fonts d'energia no ha estat tan urgent.
Petroli, carbó i gas contribueixen al reescalfament del planeta, sobretot
els dos primers. A més, un bon nombre d’experts estimen que les reserves de
combustibles fòssils no duraran més de quaranta o cinquanta anys. Deu anys
amunt deu avall, el problema de l'energia del futur no es resoldrà
fàcilment. Tot esperant, el preu del petroli no para de créixer... Però hi
ha solució?

ELS LLIBRES
Imperi, estratègies i conflictes.
Al voltant de cinc llibres que ofereixen un retrat de la guerra moderna,
tant en la vessant tècnica, conceptual i filosòfica.

I Danilo Kis o l’art de la mentida real.
Retrat d’un novel·lista injustament ignorat malgrat que tot sembla indicar
que va ser un dels més importants, un d’aquells escriptors tan estranys que
no va deixar que la passió per la forma exclogués la seva voluntat d’ampliar
el nostre coneixement del món.

EL SUPLEMENT
La història del Congo –incloent-hi la segona guerra mundial– revela la
fragilitat de la construcció de l'Estat però també la feblesa de
l'arrelament de la consciència nacional i democràtica.

Antianglada ?

ANTIANGLADA Agafarien les armes
per Francesc Arnau i Arias

Jo, que només sóc una miqueta racista, estic impressionat de fins a quin
punt l'Anglada i els seus han pogut arribar a manipular la gent de Vic. El
seu és el vot de la ignorància, i a Vic hi ha molts ignorants. Tants com
per haver-li donat quatre regidors al seu partit neofeixista i mal
anomenat Plataforma per Catalunya.

M'impressiona que el Cuní i la Rahola, personatges televisius de moda, es
deixin arraconar d'aquesta manera pels enviats de l'Anglada. De què té
por, en Cuní?

També m'impressiona la timidesa amb què reacciona la part de la societat
vigatana i osonenca que se sent representada per les opinions que publica
"El 9 Nou". No haurien de presentar l'Anglada com a un "triomfador" de les
eleccions. No haurien de rebatre-li les seves males intencions com si
fossin opinions polítiques.

Em sembla escandalós que un senyor que es diu Nàsser Auquiad Labraimi,
assessor jurídic de l'executiva de ERC-Vic, amb la seva submissió,
conscient o inconscient, pugui arribar a trobar normal que, en alguna
biblioteca pública d'Osona, tinguin el "Mein Kampf" d'Adolf Hitler.

No em sembla suficient que ara algun columnista del setmanari "El 9 Nou"
reconegui que, fa sis anys, un grup de ciutadans i ciutadanes de la
comarca ja vàrem intentar il·legalitzar la PxC, que encara es deia
"Plataforma Vigatana". Els mateixos que aleshores deien que intentar una
querella criminal contra l'Anglada i els seus era fer-los propaganda, ara
són els qui reaccionen tan tímidament.

Tenim proves suficients per poder tornar a posar una querella criminal
contra l'Anglada de manera que, amb el Codi Penal vigent a la mà, i sense
necessitat de recórrer a l'antidemocràtica Llei de Partits Polítics,
qualsevol partit neofeixista sigui il·legalitzat.

Durant, abans i després de la campanya electoral, l'Anglada ha demostrat,
en tots els sentits, que el seu partit és racista, xenòfob i nazi. Ha dit
de tot; i a aquestes alçades, en aquest país ja sabem que, qui es pensa
que ho pot dir tot, tard o d'hora acaba pensant que ho pot fer tot.

Els Anglades que fins ara hem conegut sabem que no han dubtat, arribat el
moment, a agafar les armes i a metrallar el poble i després a internar els
supervivents en camps de concentració. Això haurien de tenir-ho en compte
els capitalistes i aprenents de bruixots que l'estan promocionant. Per
això, i perquè, com deia Bertolt Brecht, "el monstre sempre és viu i a
punt de sortir del ventre de la bèstia" cal que fem alguna cosa, ara que
potser encara hi som a temps, abans que l'Anglada s'atreveixi a lluir, a
la vista de tothom, la pistola que, avui, es veu obligat a portar amagada.

NÚRIA DE GIRONA

No és cert que Núria Pòrtulas estigui en llibertat
No és cert que Núria Pòrtulas estigui en llibertat. No ho està.
L’únic que ha fet l’Audiència Nacional espanyola ha estat una
operació de maquillatge destinada a treure’s la pressió social del
damunt i, de passada, fer un favor a Joan Saura i a Joan Boada,
conseller i director general d’Interior, respectivament, que temps
enrere es declaraven enemics aferrissats de la Llei antiterrorista,
per ser contrària als Drets Humans, i que ara l’apliquen fins i tot
vulnerant la presumpció d’innocència de les persones. Aquest és el
cas de Núria Pòrtulas, una noia contra la qual Saura i Boada han
estat incapaços d’aportar la més mínima prova que permeti retenir-la
a la presó després d’haver-la presentat com una perillosíssima
fabricant de bombes. Estem parlant, per tant, d’una farsa que es fa
encara més palesa en la flagrant contradicció entre l’informe del
fiscal, que explicita que “no hi ha perill de fugida”, i el fet que
no se li permeti sortir de l’Estat tot obligant-la a presentar-se
cada dia al jutjat de Girona. Cosa que significa que ni tan sols no
podrà fer una casolana ascensió al cim del Pedraforca, ja que el
marge de temps no li ho permetria.

El pla dels dèspotes, és clar, és que un dia, davant la manca de
proves, el cas sigui arxivat en silenci i que la gent oblidi els
noms de Saura i Boada com a responsables de l’empresonament i de
l’escarni d’una persona innocent. Però s’equivoquen. El que han fet
és tan greu que els serà impossible eludir-ne les conseqüències
mediàtiques. On són les bombes, senyors Saura i Boada? On són les
proves que havien de tancar vint anys Núria Pòrtulas a la presó? Què
hipòcrites i que covards. Quines nàusees que em produeix el fet de
saber que hi ha gent així al govern del meu país. Estem parlant de
dues persones que pertanyen a ICV, un partit que fa proclames sobre
els Drets Humans cada deu minuts i que, alhora, no té escrúpols a
aplicar una llei que fins no fa gaire deien que els vulnerava. Qui
ens ho havia de dir: la immaculada ICV al servei del vell Tribunal
de Orden Público franquista rebatejat com Audiència Nacional... Deu
ser que no hi ha principi prou sòlid que resisteixi el seu afany de
poder.

Víctor Alexandre

El Cas Albert Garcia, fotògraf.

MOSSOS I MÉS MOSSOS...DETENEN A UN PERIODISTA
Us enviem el manifest que hem redactat per a demanar
l'absolució d'Albert Garcia Gallego, fotògraf que serà
jutjat properament a causa d'unes investigacions
policials que fan referència a una acció de denúncia
social on ell estava exercint la seva tasca
professional.
Us agrairíem que en fessiu difusió, així com trobar el
vostre recolzament de cara al judici.

PER A MÉS INFORMACIÓ.
657.97.05.28 Albert G.G.
696.65.32.23 Ivan Miró
Adhesions al manifest:
albertabsolucio@gmail.com
ivansants@yahoo.com

.....................

Informar no és cap delicte
Per la Llibertat d’Expressió i l’Absolució de l’Albert

El passat 19 de maig de 2005 l'Albert Garcia Gallego,
fotògraf del barri de Sants, membre de La Burxa i de
Barrisants.org, col•laborador de mitjans com El Punt,
Vilaweb, Diagonal, La Directa, i afiliat al Sindicat
de Periodistes de Catalunya, va ser detingut per la
secció número 6 de la Brigada Provincial d'Informació
de la Policia Nacional.
En aquell moment, tant el detingut com el seu advocat
en cap moment van ser informats de quins fets van
motivar la detenció, exceptuant una declaració
informal d'un dels policies en que s'afirmava tenir
una empremta seva vinculada a un fet ocorregut feia
any i mig. No va ser fins al dia següent, quan va
passar a disposició judicial, que es va saber
l'acusació policial: violació de propietat
professional, coaccions, amenaces i danys. Després de
declarar davant la jutgessa, el jove va sortir en
llibertat amb càrrecs. El jutjat de Guàrdia havia
mantingut coaccions, amenaces, i danys.
La detenció feia referència a una acció pública de
denúncia que es va realitzar al febrer de 2004 a la
seu de la constructora Integral de Aparcamientos S.A.
arrel de les amenaces que van rebre els i les
habitants d'una casa okupada del barri de Sants
després que dita constructora comprés la finca.
L'Albert, com en moltes altres ocasions, va ser-hi
present fent fotografies. La policia basa la seva
detenció en una empremta trobada en una octaveta que
es repartí en aquella acció.
Havent passat més de dos anys de la detenció, la data
del judici serà el proper 12 de juliol. La petició
fiscal és de 1 any de presó per coaccions, 18 mesos de
pena multa per danys i una indemnització de 660 euros.
A més, en els darrers sis mesos, l’Albert ha rebut
constants pressions i intimidacions de mans del Cos de
Mossos d’Esquadra, no només durant l’exercici de la
seva feina, sinó també en la seva vida privada. Per
aquest motiu, s’ha presentat una querella que ja s’ha
acceptat a tràmit.
Davant d’aquest judici, volem manifestar la nostra
preocupació vers determinades actituds policials de
coacció cap a la llibertat d’informació, així com el
nostre ple recolzament cap a l’Albert. Ens trobem
davant d’un dels darrers casos d’assetjament policial
de la Brigada d’Informació cap a professionals de la
comunicació vinculada als moviments socials,
assetjament que en cap cas hauria de ser ratificat
judicialment. Per tot això, demanem l’absolució
d’Albert Garcia Gallego.

CULTURAVIVA 2007

CULTURAVIVA 2007
L'actuació del grup valencià Al Tall, amb corals de Sant Feliu, per
commemorar els 300 anys de la batalla d'Almansa, un dels plats forts del
Culturaviva 2007
LA SETENA EDICIÓ DEL CULTURAVIVA COMBINA LA REIVINDICACIÓ AMB LA MILLOR
MOSTRA DE LA CULTURA POPULAR D'ARREU DELS PAÏSOS CATALANS
La Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL) ha
presentat la setena edició del Culturaviva aquest matí al Palau Falguera
de Sant Feliu de Llobregat, ciutat que acollirà del 15 al 17 de juny
aquesta diada festiva i reivindicativa. El Culturaviva és el festival
itinerant que cada any omple els carrers d'una ciutat de la millor
mostra de la cultura popular d'arreu dels Països Catalans. L'objectiu
d'aquestes jornades és donar un impuls a la llengua i la cultura
catalanes en la població on es realitza i a tot el radi limítrof de
poblacions, prenent com a referent les jornades que es fan des de fa uns
anys a altres territoris de llengua catalana, com poden ser el Tirant de
Rock al País Valencià o l'Acampallengua a les Illes. El portaveu de la
CAL, David Vila, ha remarcat que "es tracta d'una trobada per compartir
experiències entre els diferents territoris dels Països Catalans". Ha
explicat que s'ha escollit Sant Feliu perquè "és un dels 25 nuclis que
té la CAL i per l'interès que han mostrat les entitats del municipi que
s'hi ha involucrat des d'un primer moment". Així mateix, ha manifestat
que l'objectiu principal del Culturaviva és "posar fí a la
menysvaloració de la cultura catalana i acostar-la a la gent,
especialment als nous catalans que acaben d'arribar". En aquest sentit,
ha insistit en la necessitat que "la llengua catalana, que ens
identifica com a poble, sigui realment necessària i es converteixi en
una eina de cohesió". També s'ha referit a la commemoració dels 300 anys
de la Batalla d'Almansa, que tindrà el seu protagonisme en aquesta
edició del Culturaviva amb un espectacular concert del grup valencià Al
Tall el 15 de juny. Així, Vila ha recordat que "l'11 de setembre de 1714
no exisitiria sense el 25 d'abril de 1707" i ha afegit que "no es tracta
de celebrar una derrota sinó d'aprendre dels errors del passat amb
l'objectiu d'exercir el dret a l'autodeterminació". És per aquest motiu
que la Plataforma pel Dret a Decidir (PDD) intervindrà en les jornades
per explicar la iniciativa que han endegat de recollir signatures per
reclamar la potestat dels parlaments dels Països Catalans de convocar
referèndums.

El programa del Culturaviva 2007
El coordinador del programa i membre de la CAL de Sant Feliu, Joan
Lorenzo, ha desgranat les diferents activitats que es realitzaran en el
marc del Culturaviva 2007. Ha explicat que es va decidir que les
jornades duressin tres dies perquè "hi havia moltes entitats
interessades i no podíem encabir les seves propostes en un sol dia".
Lorenzo ha revel·lat que divendres serà el dia amb un contingut més
reivindicatiu amb el pregó de l'humorista Toni Albà, el parlament de
l'historiador Oriol Jonqueras i, finalment, l'actuació del grup Valencià
Al Tall, que actuarà amb la Coral Crescendo de Sant Feliu. El dissabte
hi haurà mostra d'entitats a la Plaça de la Vila durant tot el dia i un
munt d'activitats per al públic infantil, com ara teatre i tallers de
castellers. La cultura popular tindrà un gran pes en la programació de
dissabte amb la cercavila de gegants, esbarts i grallers i un correfoc
amb diferents colles que passarà pel centre de la ciutat, com a grans
reclams. El concert de Marcel Caselles i la Principal de la Nit i
Aramateix clourà la jornada. El 39è Concurs Nacional de Sardanes serà un
dels plats forts del darrer dia del Culturaviva, com també la
demostració d'estelladors de Torrelles de Llobregat, que no s'ha vist
mai a Sant Feliu. La mostra de construccions humanes amb els Castellers
de Sant Feliu i els Falcons de Barcelona o el concert de Cesk Freixas
són algunes de les propostes més destacades.

El cantant Marcel Caselles anima a la gent a assistir-hi
El cantant Marcel Caselles ha tancat el torn de parlaments assegurant
que "és un gran plaer tocar al Culturaviva" i ha deixat clar que la "CAL
no és ningú, però ho som tots" per posar de manifest que la defensa de
la llengua i la cultura catalanes és cosa de tots. En aquest sentit ha
animat a la gent de la comarca a què vinguin i gaudeixin de la millor
mostra de la cultura popular del país.

El Català fora de la WEB d'en Buenafuente

LA LLENGUA CATALANA DESAPAREIX DE LA WEB D'EN BUENAFUENTE
L'humorista i presentador Andreu Buenafuente ha presentat fa pocs dies
la nova versió del seu lloc web. La nova plana del comunicador reusenc
ha sorprès, però no per la seua especial innovació, ni per un gran
disseny, ni per aportar res de nou més enllà d'un diari més o menys
personal. Ha sorprès perquè Andreu Buenafuente ha decidit eliminar
completament la presència de la llengua catalana a la seua pàgina web.
I és que l'anterior versió de la web sí permetia l'opció de ser llegida
en català. De fet, i tal i com informa el diari digital directe!cat,
l'anterior plana del presentador no és que disposés de versió catalana,
sinó que estava feta en català i permetia l'opció de ser traduïda al
castellà. Ara, en canvi, la web està exclusivament en castellà. L'única
presència o record del català que queda a la plana web del presentador
reusenc és la imatge que ara mateix hi ha al seu text més recent. Amb un
irònic "Que no surti d'aquí", Buenafuente presenta, en castellà, uns
nous monòlegs d'El Terrat, la seua productora.
"Que no surti d'aquí", com el català. Que no surti del seu reducte
local. I és que l'Andreu ja està a una altra dimensió comunicativa. Amb
el seu "Buenafuente" de la televisió espanyola Antena 3. Que no surti
d'aquí, Andreu. Ara ja no necessitaves tenir la web en català. Ara ja no
sortirà més d'aquí, doncs.