dimarts, 24 de juliol del 2007

Explicació Lògica ... no hi ha MORTS!!!

Aquest es un mail de resposta a una quexa que vaig presentar a la web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat el maig del 2007.


EL MEU MISSATGE:
Localització : c-153 - cruïlla amb crta. parador nacional vic. Elementos de seguridad - En aquesta cruïlla fa molts anys hi ha un alt risc d'accident (n'hi han ocorregut bastants, sense haver de lamentar la pèrdua de vides humanes en gaires ocasions)però en els últims anys al haver crescut la població de Roda de Ter, i per tant el transit ha augmentat considerablement i no s'hi ha fet més que analitzar-ho i prou. En hores punta la sortida des de la carretera del parador nacional de Vic es realment perillosa ( sobretot en època de boira) ja que es realitza una sortida directe creuant el carril que prové del polígon de Malloles de Vic i la C-25 i t'has de posar davant dels cotxes que venen un rere l'altre de Roda de Ter a una velocitat considerable. Demano un giratori o un carril d'incorporació al mig de la C-153. El giratori fa anys que està previst però no s'ha fet, es farà? Quan? Ara que hi ha eleccions i els dos partits que volen l'alcaldia se n'omplen la boca però la nostra confiança està desapareixen dia a dia. ç Gràcies per la vostra atenció i el vostre temps.

Resposta :
Senyor Vila:

En resposta a la vostra consulta plantejada al servei compartit pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i la Fundació RACC, i segons les dades facilitades per la Direcció General de Carreteres, us informem que el tram de la carretera C-153 entre l’Eix Transversal i la B-522 a Sant Martí Sescorts era gestionat fins fa poc per la Diputació de Barcelona i va ser traspassat recentment a la Generalitat atesa la seva adscripció a la xarxa comarcal.

maig, on sol•licita la millora de l’encreuament entre la carretera C-153 de Vic a Roda de Ter i Sant Martí Sescorts i la carretera BV-5213, d’accés al parador de Sau, vull informar-li que

Respecte a l’accidentalitat real comprovada a l’encreuament de la C-153 amb la BV-5213 , o al seu entorn, les dades dels darrers 6 anys són les següents:

Any 2001: cap accident
Any 2002: un accident amb ferits lleus
Any 2003: un accident amb un ferit greu
Any 2004: cap accident
Any 2005: cap accident
Any 2006: cap accident.

Per tant, només s’ha produït un accident durant els darrers 6 anys que se situï de forma clara a l’encreuament de la C-153 amb la BV-5213. Cal indicar que altres trams de la mateixa carretera C-153 tenen una accidentalitat més elevada.

Us informem, doncs, que l’accidentalitat real comprovada no justifica la construcció a curt termini d’una rotonda a l’encreuament esmentat. No obstant això, d’acord amb les converses mantingudes amb la Diputació de Barcelona, s’està estudiant la possibilitat de dur a terme a mig termini una actuació de condicionament de la intersecció entre la carretera C-153 i la BV-5213 .

D’altra banda, actualment està en fase de redacció la Ronda Est d’Osona que també modificarà part de l’actual carretera C-153.

Moltes gràcies per utilitzar aquest servei.

Atentament,

Secció d'Informació i Registre
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

Barcelona, 18/07/2007

(Quina notícia, més carreteres pels camps verges de Tavèrnoles, tot pel progrés!
Visca la MAT, el 4art cinturó, l'eix transversal, el tren transversal, el túnel de Barcons i ara la RONDA EST D'OSONA .)